Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi

Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi

ANGORA BEACH RESORT TURZ.İNŞ.İTH.İHR.VE DIŞ TİC.A.Ş. (Veri Sorumlusu)

Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) Kapsamında

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin MİSAFİR Aydınlatma Metni

 

Sayın Konuğumuz, ANGORA BEACH RESORT ‘e  Hoşgeldiniz.

Siz misafirlerimize ait her türlü kişisel verinin yasalara uygun olarak işlenmesi ve saklanmasına önem veriyoruz. Veri Sorumlusu olarak hakkınızda topladığımız kişisel verilerin işlenme amaçları, toplanma yöntemleri, nedenleri ve işlenmesi konusundaki haklarınız ile başvuru usul ve esasları hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

 

Hangi Kişisel Verilerinizi Topluyoruz? 

Internet sitemiz ve diğer uygulamalarımız aracılığıyla, bizimle yaptığınız yazılı ve sözlü iletişimleriniz aracılığı ile veya otelimize yaptığınız rezervasyon, otelimizde konaklamanız ve kalış süreniz boyunca aşağıdaki kişisel verilerinizi toplamaktayız.

 1. Kimlik Verileriniz: Adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası, uyruk, gibi kimlik bilgileriniz
 2. İletişim Verileriniz: Telefon numarası, adres, e-posta adresi gibi sizinle iletişim kurmamızı sağlayan verileriniz,
 3. Otelimizdeki İşlemleriniz: Rezervasyon, harcama bilgileriniz, katılacağınız etkinlikler, otelimizdeki tercihleriniz, giriş-çıkış tarihiniz, odadaki kişi sayınız, oda tipiniz, acentanız, odada kalan diğer konukların yakınlık bilgisi, varsa aracınızın plaka bilgisi fatura bilgileriniz, kredi kartı bilgileriniz, mini cluba çocuklarınızı teslim etme, teslim alma saatleriniz, gibi konaklama başındaki ve konaklamanız süresince edindiğimiz verilerinizi
 4. Fiziksel Mekân Güvenlik Verileriniz: Can ve mal güvenliğinizin korunması için otelimizde genel alanlardaki kamera kayıtlarınız, güvenlik kayıtlarınızdaki verilerinizi (daha detaylı bilgi için: www.angorabeachresort.com/kvk),
 5. Dijital İşlemlerinizdeki Verileriniz: Otelimizin internetini kullanmanız durumunda IP adresi bilgileriniz, internete giriş-çıkış saatleriniz, size verilen kullanıcı adınız ve şifreniz, ziyaret ettiğiniz siteleri, sitemizi ziyaretiniz sırasında topladığımız çerez kayıtlarınız gibi verileriniz
 6. Pazarlama Verileri: Memnuniyetinizi ölçmek için kullandığımız anketimizde verdiğiniz bilgileriniz, olası talep, şikayet ve önerilerinizde paylaştığınız verileriniz,
 7. Görsel / İşitsel Veriler: Fiziksel mekân güvenlik bilgileri kapsamına girmeyen ve sizlerden temin edeceğimiz fotoğraf ve görüntü kaydı gibi kişisel verileriniz,
 8. Sağlık Bilgileriniz: Otel revirini, mini club, SPA ya da Su Sporlarını kullanmanız durumunda sağlığınızla ilgili (allerji durumunuz, çocuklarınızı mini club’a teslim etmeniz durumunda sürekli kullandığı ilaçlar gibi) özel nitelikli verilerinizi

toplamaktayız.

 

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla işlemekteyiz?

 

Topladığımız Kişisel Verilerinizi niteliğine göre aşağıdaki amaçlarla işlemekteyiz:

 1. Otelcilik faaliyetlerimizi gerçekleştirebilmek, size sunulan ürün ve hizmetler ile talep ve beklentilerinizi belirleyebilmek, beklentinizin üzerinde konukseverlik ve kişisel deneyim sunulabilmek,
 2. Hizmetlerimizi sunarken size doğru hitap edilebilmesi, sizinle doğrudan iletişim kurmak, hizmetlerimize ilişkin yazışma, bildirim ve rezervasyon onaylarınızın alınması, organizasyona davetli olup olmadığınızın teyidi,
 3. Pazarlama ve Misafir İlişkileri Yönetimi iş süreçlerinin yürütülmesi,
 4. Tarafımıza gelen talep, öneri ve şikayetlerin takibi, değerlendirilmesi, misafir memnuniyeti yönetimi ve bu kapsamda planlama, istatistik ve memnuniyet değerlendirme çalışmalarının yapılması,
 5. Daha iyi ve güvenilir ürün ve hizmet verebilmek ve sürdürülebilirliği sağlamak için kalite değerlendirme ve iyileştirme çalışmalarının yapılması,
 6. Otelimizin fiziksel güvenliğinin, konuklarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile otelimize giriş ve çıkışların denetlenmesi için ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
 7. Yasal hakların kullanılması, otelimizden ayrıldıktan sonra işlem geçmişinize ilişkin bilgilerin uyuşmazlık halinde delil olarak kullanılması,
 8. E-fatura yönetimi,
 9. Kamu sağlığının korunmasının temini,
 10. İş Sağlığı ve Güvenliği ile Acil durum süreçlerinin yönetilmesi,
 11. Organizasyon ve etkinliklerin iş süreçlerini yönetilmesi,
 12. Bilgi güvenliğinin yönetilmesi,
 13. Yasal mevzuata uyum sağlanması, kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen bilgilerin temini, raporlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 14. Kullanımınıza sunduğumuz dijital platformların iyileştirilmesi ve platform kullanıcılarına verimli ve kişiselleştirilmiş deneyim sunmak amacıyla kullanıcıların sayısı, tipi, ziyaret sıklığı, davranışları, coğrafi konumları ve benzeri istatistiklerin çıkartılması, platform kullanıcılarının ilgi alanı ve ihtiyaçlarına göre kişiye özel içerik, kampanya ve reklam sunulması, bu amaçla çerez kullanılması,

 

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

Topladığımız kişisel verilerinizi yukarıda belirttiğimiz hukuki sebeplerin varlığı halinde ve belirtilen amaçlar doğrultusunda; 

 1. Otelimizin iş süreçlerini devam ettirmek için otelimize hizmet sunan iş ortaklarımıza,
 2. İşbirliği yaptığımız acentelerimiz ve çevrimiçi otel rezervasyon servisi sunan iş bağlantılarımıza,
 3. Otel içi hizmet sunan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımıza,
 4. Kanunen yetkili kamu kurumlarına (Vergi Usul Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gibi mevzuat gereği) ,
 5. Otelimiz adına kişisel veri işleyen yurt içinde depolama, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, yazılım, bulut bilişim vb.) alanlarında destek aldığımız hizmet sağlayıcılarımıza,
 6. KVKK kapsamında düzenlenen hükümlere uygun olmak şartıyla aktarıyoruz.
 7. Ayrıca bu kişisel verilerinizi faaliyetlerimiz gereği yasal sınırlar içinde herhangi bir şikayetiniz olduğu durumda meşru savunma hakkımızı kullanmak amacıyla, KVKK 9.maddesi içinde olmak üzere, sağlık veriniz hariç yurt dışı ile de paylaşabiliriz.

 

Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemler ve Hukuki Sebeplerle Topluyoruz?

Kişisel Verilerinizi,

 1. Otelimize rezervasyonunuz, girişiniz ya da konaklamanız esnasında dolduracağınız basılı ve elektronik formlarla, ya da hizmetlerimizi kullanırken verdiğiniz beyanlarınızla,
 2. Internet sitemiz veya çeşitli sosyal medya hesaplarımız üzerinden,
 3. Satış ve pazarlama faaliyetleri kapsamında kullandığımız e-posta, telefon, kısa mesajlar, basılı ve elektronik formlar kanalıyla,
 4. Otelimiz internetini kullanmanız esnasındaki log kayıtlarınızdan
 5. Otelimizde yer alan kapalı devre kamera sistemleri aracılığı ile
 1. Sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yöntemler ile toplamaktayız.

 

Yukarıdaki yöntemler doğrultusunda topladığımız kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen hukuki sebeplerden bir veya birkaçına dayanarak işlemekteyiz:

 1. Açık rızanızın bulunması,
 2. Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan kanun ve yönetmelik hükümlerinin işlemeyi gerekli kılması,
 3. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumdayken şahsınızın veya bir başkasının yaşamı veya vücut bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 4. Tarafınızla akdetmiş olduğumuz sözleşmenin ifası için gerekli olması,
 5. Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
 6. Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 7. Şirket olarak yasal veya sözleşmeye dayalı haklarımızın kullanılması veya korunması için gerekli olması,
 8. Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin yasal meşru menfaatimiz için gerekli olması.

 

İşlediğimiz tüm kişisel verilerinizi, KVKK ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde ve her durumda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almak suretiyle muhafaza etmekteyiz.

 

Kişisel Veri Sahibinin KVKK Kapsamında Sayılan Hakları ile Başvuru Usul ve Esasları

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre  ANGORA BEACH RESORT TURZ.İNŞ.İTH.İHR.VE DIŞ TİC.A.Ş. Payamlı Mahallesi Deniz Caddesi No:2 Seferihisar İzmir  adresine yazılı veya info@angorabeachresort.com e-posta adresini kullanarak e-posta ile iletebilirsiniz.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

ANGORA BEACH RESORT TUR. İNŞ. İTH. İHR. VE DIŞ TİC. A.Ş

Doğanbey Beldesi, Payamlı Mah. Deniz cad. No:2 Seferihisar, İzmir

Tel: (232) 742 20 00        Fax: (232) 742 69 99

E.mail: info@angorabeachresort.com    KEP: angora@hsXX.kep.tr

www.angorabeachresort.com

 

Copyrights © 2014-2015 & All Rights Reserved by Angora Beach Resort