Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereğince Veri İhlali Duyurusu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereğince Veri İhlali Duyurusu

 

Seyahat İçeriği ve Koşulları

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’e uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları Sözleşme tahtında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını (ilgili işareti tıklamak suretiyle elektronik ortamda) kabul ve beyan ederler.

ANGORA BEACH RESORT TURZ.İNŞ.İTH.İHR.VE DIŞ TİC.A.Ş. ’nin (Bundan böyle “ ANGORA ” olarak anılacaktır.) web sayfasından (www.angorabeachresort.com) konaklama hizmeti satın alan “MÜŞTERİ” aşağıda yer alan kurallara uymayı kabul etmektedir.

1- MÜŞTERİ’nin satın aldığı hizmet ve hizmetin kapsamı kendisine işbu satış kuralları ile birlikte dijital ortamda teslim edilen nihai çıktıda belirtilmektedir.

2- MÜŞTERİ, satın aldığı hizmetin niteliklerini içeren sayfaları okuyup bilgi sahibi olduğunu, ANGORA  ile iptal, değişiklik vb. bildirimlerini yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile yapması gerektiğini kabul etmektedir.

3- MÜŞTERİ, kendisi ile beraber seyahate katılacak olan diğer kişiler adına da iş bu konaklama satış kurallarını kabul ettiğini ve bu anılan kişilerin ad-soyad, tc kimlik no gibi seyahate katılmasını sağlayacak olan bilgilerini doğru vermekle yükümlü olduğunu, kendisine yapılan ön bilgilendirme ve broşür kapsamı hakkında diğer katılımcılara da bilgi vermekle yükümlü ve sorumlu olduğunu, kendisine verilen broşürün katılımcılara da verilmiş sayıldığını kabul etmektedir.

4- Müşteri konaklayacağı otelimizin tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla yükümlü olduğunu; üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atmayacağını ve üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atması halinde doğabilecek maddi/manevi tüm zararlardan şahsen ve birinci derecede sorumlu olacağını , aksi halde ANGORA ‘in söz konusu hizmeti ifa etmeyeceğini ve bu nedenle MÜŞTERİ’nin iade hakkının bulunmadığını kabul etmektedir.

5- MÜŞTERİ satın aldığı konaklama hizmetinin kapsamı dışında alacağı ekstra yiyecek-içecek, kişisel harcamalar ve tanımlı hizmet dışı tüm mal ve hizmetlerin bedelinin kendisi tarafından ödeneceğini kabul etmektedir.

6- İfa edilen hizmetin ayıplı olduğundan bahisle hizmeti kullanmayı sonlandırması halinde işbirliği yapma ve özenli davranma borcu gereği ANGORA yetkilisine sona erme sebeplerini yazılı olarak bildireceğini, aksi halde hizmeti alıp kullanmış addolunacağını kabul eder.;

7- MÜŞTERİ’nin kusuru, üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışı, mücbir sebep(olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar vb.), ANGORA tarafından gereken tüm özeni gösterdiği halde öngörülemeyen ve engellenemeyen bir olayın meydana gelmesi hallerinde MÜŞTERİ’nin tazminat hakkı doğmayacaktır. Sayılan haller dışında ANGORA ‘in iş bu hizmetten kaynaklı taahhüdünü ihlal etmesi üzerine MÜŞTERİ’nin tazminat hakkı doğar ise;

8- MÜŞTERi satın alma işleminden (sözleşmenin kurulduğu günden) sonraki 14 gün içinde, iptal ederse, rezervasyon tarihine bakılmaksızın bedelin tamamı 30 gün içinde, aynı ödeme yöntemi ve şekli ile ANGORA ‘ca  geri ödenir. Konaklama tarihine 1-ile 8 gün varken yapılan iptallerde iade yapılmaz, tamamı cayma bedeli olarak MÜŞTERİ ye fatura edilir. Konaklama tarihine 9 ile 30 gün varken yapılan iptallerde bedelin %35 ‘i, konaklama tarihine 31 gün ve üzeri iptallerde yapılan rezervasyon bedelin %20  ’si cayma bedeli olarak MÜŞTERİ’ye fatura edilir.

9-Erken rezervasyon yoluyla hizmet satın alan MÜŞTERİ, erken rezervasyon satın alma işleminden (sözleşmenin kurulduğu günden) sonraki 14 gün içinde iptal ederse bedelin tamamı aynı ödeme yöntemi ve şekli ile 30 gün içinde ANGORA ‘ce  geri ödenir. Konaklama tarihine 1-ile 8 gün varken yapılan erken rezervasyon iptallerinde iade yapılmaz, tamamı cayma bedeli olarak MÜŞTERİ ye fatura edilir. Konaklama tarihine 9 ile 30 gün varken yapılan iptallerde bedelin %70 ‘i, konaklama tarihine 31 gün ve üzeri iptallerde yapılan rezervasyon bedelin %50 ’si cayma bedeli olarak MÜŞTERİ’ye fatura edilir.

10- Söz konusu hizmetin ifasından sonra MÜŞTERİ’nin konaklama bedelini ödemek için kullandığı kredi kartının ANGORA  ‘in kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması iddiası ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini ANGORA  ’e ödememesi halinde MÜŞTERİ, itiraz edilen hizmet bedelinden ve her türlü zarardan rezervasyon tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte sorumlu olacaktır.

11- ANGORA ‘in hizmeti haksız olarak vermekten vazgeçmesi halinde ANGORA , MÜŞTERİ’nin o güne kadar yaptığı tüm ödemeleri 14 gün içerisinde MÜŞTERİ’ye iade eder.

12- MÜŞTERİ tarafından yapılan tarih değişikliği talepleri vazgeçme anlamına gelmekte olup , MÜŞTERİ tarafından yukarıda belirtilen süreler dikkate alınarak yazılı olarak bildirilecektir. 

13-  MÜŞTERİ , ANGORA ‘in satış sözleşmesinde vaad ettiği hizmetleri verememesi durumunda, aynı hizmetleri , aynı bölgede en az eş değer olmak üzere diğer bir konaklama işletmesinde aynı bedeller içinde vereceğini bilmekte ve kabul etmektedir.

14- MÜŞTERİ’nin kendisi veya birinci derece akrabalarının rezervasyon anında var olmayan 10 günlük mutat iştigaline engel olan rahatsızlıkları/ ölümlerini gösterir rapor ve bunun gibi MÜŞTERİ’nin tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği sair hallere ilişkin belgeleri hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı, bu maddenin istisnası olup, böyle bir durumda ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenen belgelenebilir ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere ödemiş olduğu bedel kesinti yapılmaksızın MÜŞTERİ’ye 14 gün içerisinde iade edilecektir. .

15- MÜŞTERİ, hizmetin başlamasından 7 gün öncesine kadar yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmek suretiyle hizmeti koşullarını yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilir. Devralan bakiye ve devir sebebi ile doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur.

16- MÜŞTERİ’nin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda ANGORA , MÜŞTERİ adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri, 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda MÜŞTERİ’ye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. MÜŞTERİ, hizmet başlangıcından itibaren 24 saat içinde hizmete tekrar iştirak edeceğini bildirir ise, hizmetten yararlanabilir.

17- ANGORA , MÜŞTERİ’ye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı turları hizmetin başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Böyle bir durumda MÜŞTERİ’nin ödediği hizmet bedeli kendisine 14 gün içerisinde ödenecektir.

18- MÜŞTERİ tarafından satın alma aşamasında paylaşılan adres, telefon, e-mail gibi iletişim bilgileri bildirimler için kullanılacağından iletişim bilgilerindeki değişikliklerin bildirilmemesinin sorumluluğu MÜŞTERİ’ye aittir.

19- MÜŞTERİ'nin reşit olmaması halinde; konaklama tesisi kurallarına bağlı olarak yanında ebeveyni ya da yasal velayet sahibi olmaksızın hizmetten faydalanamayacağı sonucu doğabileceğinden böyle bir durum geliştiğinde iş bu belgede yazılı iptal koşulları devreye girecektir.

Yukarıda yer alan kuralları kabul ediyorum.

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİM ONAYI

MÜŞTERİ, ANGORA  A.Ş 'nin işletmekte olduğu markalar ve tedarikçileri ve işbirliği içerisinde olduğu kuruluşlara ilişkin hizmet, reklam, ilan, kampanya ve faaliyetleri hakkında; tarafına bilgilendirme yapılmasına ve kendisiyle 6563 Sayılı Kanun uyarınca ticari elektronik iletiler/sms vb. paylaşılmasına onay vermektedir. MÜŞTERİ, verdiği onayı iptal etmek isterse bu durumu ANGORA  A.Ş ‘nin işbu sözleşmede yer alan iletişim kanallarına bildirecek ve ANGORA  A.Ş bilgilendirmeyi sonlandıracaktır.

 

 

Copyrights © 2014-2015 & All Rights Reserved by Angora Beach Resort